homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography

 


Anna Ekström ber om svar på vad hon själv kallar "inkvisitoriska frågor" ("Tala klarspråk i kyrkan", KvP 27/10). Inkvisition tillhör inte vår tid, det gör däremot Ekströms fem frågor om kristen tro. Jag tar upp dem i tur och ordning.

1 Allt sedan de första århundradena har kyrkans teologer klätt inkarnationens hemlighet - att Gud blir människa i Jesus - i orden: Jesus är "sann Gud och sann människa".

Det är kyrkans och min bekännelse.

Under århundradens lopp har den del av teologin som kallas kristologi bidragit med många tankar och modeller för hur vi kan tala om Jesus i varje tid. Mitt jakande svar på Ekströms fråga är alltså inte slutet, utan snarare början, på det teologiska arbetet att alltid på nytt förstå innebörden av dessa hisnande ord.

Bibelställe

2 Liksom katolska kyrkans text Nostra Aetate (NA) talar vi i Svenska kyrkan utifrån Joh 14:6 om Jesus som vägen, sanningen och livet.

Varken i katolska kyrkan eller i Svenska kyrkan är dock detta det enda bibelställe som ger oss vägledning om hur vi förhåller oss till människor av annan tro. I likhet med NA anser vi att Gud också verkar bland dem som inte tror på Kristus, på sätt som vi inte känner till. Detta förutsätts till exempel i Svenska kyrkans religionsteologiska dokument "Sann mot sig själv, öppen mot andra".

Den hoppfulla utsagan att Jesus är vägen, sanningen och livet ger oss alltså inte rätten att begränsa eller kontrollera Guds vägar med hela skapelsen.

3 Det är rätt att tanken att Gud är större än våra gudsbilder teoretiskt sett inte utesluter möjligheten av en ond gud. Det är Guds förbund och Guds uppenbarelse i Kristus, levandegjord genom den Heliga Anden, som leder oss till sådana etiska slutsatser som Ekström nämner.

Abstrakt gudsbegrepp

Med andra ord, ett abstrakt gudsbegrepp räcker inte för ett liv i tro, hopp och kärlek.

4 Ofta fokuserar vi på första delen av "sann Gud och sann människa".

Det är bra att Ekström inbjuder till en diskussion om betydelsen av att Jesus är sann människa. När Gud "tar sin boning" i en människa blir mysteriet partikulärt: Jesus var inte människa i största allmänhet, han var man, jude, arameisktalande, levde i Palestina för ungefär 2000 år sedan och så vidare. Allt detta är av betydelse och inget av det inskränker Guds kärlek till hela skapelsen.

I detta sammanhang nämner Ekström även min julhälsning från i fjol, som ännu finns att se på Youtube. Så här resonerar jag: Svenska kyrkan tar avstånd från alla former av antisemitism. I dokumentet "Guds vägar"betonas att "antisemitism är synd mot Gud och människor".

Liknande tankar framförde jag när jag var inbjuden att tala på Förintelsens minnesdag i Malmö synagoga i år. Min julhälsning tog visserligen sin utgångspunkt i muren i det heliga landet - som enligt FN strider mot folkrätten, vilket jag dock inte går in på i julhälsningen. Men jag talar också om andra murar i världshistorien och om symboliska murar som blockerar relationer. Jag talar även om vår erfarenhet av att sådana murar har fallit och kan falla.

Är beklämmande

Det är beklämmande om denna sorts beskrivningar av faktum - en i realiteten existerande mur och symboliska murar - tolkas som en antijudisk partsinlaga. Det försvårar för de goda krafter på alla sidor som arbetar hårt för fred och samexistens.

5 Situationen för kristna i Mellanöstern är mycket alarmerande. Tillståndet i Syrien likaså. Våld och förföljelse av kristna är inte en större ondska än våld och förföljelse av andra människor, men vi har som kyrka en särskild relation till våra kristna syskon. Tyvärr finns det fog för att tala specifikt om kristna människors utsatthet i Mellanöstern. Vårt stöd genom bön och kloka handlingar är angeläget. Jag välkomnar därför den appell till FN som Ekström nämner.

För någon vecka sedan anordnade Sveriges kristna råd en välbesökt manifestation för Mellanösterns kristna där bland andra Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd, katolska kyrkans biskop Anders Arborelius och ledande företrädare för andra kristna samfund i Sverige medverkade. Under manifestationen talade även civil- och samfundsminister Stefan Attefall om Sveriges möjligheter att påverka FN i denna fråga.

I skrivande stund samlas 3000 människor från hela världen till Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan, Sydkorea, under temat "God of life, lead us to justice and peace". Även här vet jag att många av delegaterna diskuterar de kristna minoriteternas framtid i Mellanöstern. Vi behöver gemensamt ta itu med frågan om hur vi på bästa sätt kan hjälpa alla de människor som världen över förföljs på grund av sin tro.

Antje Jackelen

kultur@kvp.se


Related Articles:
barbour återförsäljare sverige
barbour jacka dam
Herr Barbour Waterproof Jacka
barbour jackor
barbour jacka
Barbour Waxed Jacka

back to top


homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography