homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography

 


I samband med minnesceremonin för Nelson Mandela vädrade ett antal debattörer, journalister och politiker - främst till vänster om socialdemokratin - morgonluft och såg sin chans att attackera Moderaterna för deras inställning till frågan om bojkott av Syd- afrika under apart-heid. Delvis såg det de nog som en möjlighet för dem att ge igen, efter att all kritik de fått utstå för sina varma kontakter med diktaturer runtom i världen. Budskapet var att Fredrik Reinfeldt bör be om ursäkt och att varken han eller Carl Bildt borde närvara vid minnesceremonin i Sydafrika.

Substansen i anklagelsen var mycket svag. Åsa Linderborg menade i Afton- bladet att "det stinker död huggorm om den moderata andedräkten". Hon påstod dock inte att partiet var för diktatur eller raslagar, utan baserade reptilanklagelsen på att Moderaterna var emot handelssanktioner mot Sydafrika.

Lars Ohly var i Sveriges radio lika aggressiv som vanligt, när han upp- manade Gunnar Hökmark att tvätta sin byk, utan att närmare förklara varför, förutom det här med sanktionerna då.

Det är konstiga argument. För om det är inställningen till bojkott mot apartheidregimens ekonomi som är huvudfrågan, då finns det andra aktuella politiska toppkrafter som har en bakgrund i organisationer som spelade en viktigare roll i bojkottsmotståndet än Moderaterna, nämligen oppositionsledaren, S-ordföranden och Fredrik Reinfeldts främsta utmanare till posten som statsminister, Stefan Löfven.

LO-förbundet Metall var förmodligen den organisation som mest effektivt bromsade sanktioner mot rasistregimen i Sydafrika. Det visar Jonas Sjölander, filosofie doktor i ekonomisk historia och forskare med inriktning på just svensk fackföreningsrörelse och kampen mot apartheid i Sydafrika, i en vetenskaplig uppsats från 2009, med titeln: "Metall och Sydafrika: ett kapitel för sig".

Metall hade under 1970- och 1980-talen en mycket kylig relation till såväl ANC som dess fackliga grenar. Ett av argumenten var att de ANC-anknutna facken var med i den Sovjettrogna Fackliga världsfederationen (FVF), medan LO och Metall var med i socialdemokratiska FFI, Fackföreningsinternationalen. LO:s motsvarighet i Sydafrika, SACTU, blev inte insläppt i LO-borgen. Man ville inte samarbeta med kommunister, påstods det. Faktum är att de borgerliga regeringarna 1976-1982 hade varmare relationer till ANC än vad LO hade.

Metalls motstånd mot bojkotten kläddes i olika ord. Ett särskilt argument var att en unilateral bojkott från svensk sida skulle vara verkningslös, eftersom det bara skulle leda till att svenska företag ersätts av företag från andra länder. Ett annat var att svarta syd- afrikanska metallarbetare skulle bli arbetslösa.

Jag är nu inte säker på att sanktioner och bojkotter är effektiva vapen för att få till demokratisk utveckling i diktaturer. Oftast lider befolkningen, medan eliten fortsätter att leva gott genom att sko sig på massorna. Se på Irak under 1990-talet och början av 2000-talet. Men att just svenska jobb skulle försvinna av en svensk bojkott var uppenbart.

Det var också omsorgen om svenska jobb som var det starkaste skälet till sanktionsmotståndet hos Metall, rent och skärt egenintresse alltså.

Så här skriver Sjölander: "Det var, i tider av strukturkris och företagsnedläggelse, angeläget för Metall att skydda och försvara svensk produktion och handel i Sydafrika för att behålla arbetstillfällen inom den svenska basindustrin, inte minst gruvutrustningsindustrin".

Precis som IF Metall i dag var Metall då en mäktig kraft i svensk arbetar- rörelse.

I uppsatsen menar Sjölander att förbundet framgångsrikt lyckades fördröja och förhala en total bojkott mot Sydafrika, som ju inte trädde i kraft förrän år 1990, samma år som Mandela frisläpptes.

I ljuset av detta konstaterande är det intressant att notera att Stefan Löfven, som ju gjorde Reinfeldt sällskap till Sydafrika, i 17 år var anställd i just Metall (senare IF Metall).

Han var inte bara ordförande utan även internationell sekreterare. Så han borde veta precis vad det handlar om och känner naturligtvis till vilket historiskt förhållande hans organisation hade till Mandela och ANC.

Således: om Reinfeldt ska be om ursäkt för Moderaternas inställning till sanktioner mot Sydafrika, då ska Stefan Löfven klä sig i säck och aska och vandra barfota hela vägen ner till Soweto, gå ner på knä och be om förlåtelse.

För det är den del av arbetarrörelsen i vilken han gjorde karriär som allra mest bromsade den svenska bojkotten mot apartheid.

Fredrik Segerfeldt

Liberal debattör och författare


Related Articles:
Dam Barbour Arctic Down Parka
återförsäljare barbour
barbour oljerock
Herr Barbour Waterproof Jacka
barbour duffel
barbour kläder

back to top


homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography