homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography

 


Men av de runt 90 000 bouppteckningar som Skatteverket får in varje år är brukar det vara något fel med varannan. Det kan vara allt­ifrån bagatellartade kompletteringar, som en missad namnunderskrift, till betydligt större brister.

Kerstin Hultenius, handläggare vid Skattekontoret i Kalmar räknar upp några typiska fel och brister.

– Det kan saknas handlingar, eller uppgifter om närvaro (vid bouppteckningsförrättningen). En del kan anteckna sig som efterarvingar i stället för dödsbodelägare, säger hon.

Skattekontoret i Kalmar är ett av tre kontor som handläggar bouppteckningar. De andra två är Visby och Härnösand.

Att bouppteckningen går i retur behöver inte betyda några direkta kostnader för dödsboet. Har del­ägarna anlitat en jurist är det vanligt att man betalar en fast summa. Då är det också juristen som får ta den smällen om han eller hon måste lägga ner mer tid på bouppteckningen.

När man anlitar en jurist är dock risken för att det blir fel mindre.

– Det är vanligare att det blir fel när delägarna själva upprättat bouppteckningen, menar Kerstin Hultenius.

Om Skatteverket begär rättelser eller kompletteringar betyder det förseningar och det kan medföra kostnader. Arvet kan inte skiftas.

Carola Erixon Gyllenmyr är jurist vid Familjens jurist och specialist på bouppteckningar. Hon talar givetvis i egen sak när hon råder folk att anlita en jurist om de inte är säkra på att de klarar en bouppteckning själva.

I marknadsföringssyfte gick hon igenom 1 500 bouppteckningar som lämnats in vid skattekontoret i Härnösand.

– Då kom vi fram till att den var tio gånger vanligare att det kom en begäran om komplettering när det var en privatperson som lämnat in bouppteckningen, berättar hon.

Själv jämför hon med att anlita en hantverkare för ett arbete i hemmet. En väldigt enkel bouppteckning kan man kanske klara själv.

– Ja, det skulle jag säga. Men det här är ett expertområde, som en installation av golvvärme i våt­utrymme. Vissa saker kanske man inte ska ge sig på själv, säger Carola Erixon Gyllenmyr.

Själva syftet med en bouppteckning är att ta fram den avlidnes alla tillgångar och skulder och den efterlevande makans.

Därefter gäller det att ha reda på vilka som är dödsbodelägare och vilka som eventuellt är efterarvingar (se faktaruta).

Det här är en källa till konflikter och missförstånd i synnerhet om det finns ett testamente.

– Där står kanske att syskonbarnet Olle ska ärva allt, men det visar sig att det finns fem syskon till den avlidne. Tre av dem är reda döda och de har också en massa barn, säger Carola Erixon Gyllenmyr.

– Då säger lagen att de legala arvingarna är syskonen samt barnen till de avlidna syskonen. Dödsbodelägarna kan ha varit 15 personer, men på grund av testamentet tror personen som har det att ”då är det klart”, lägger hon till.

Men det är det inte alls. Samtliga dödsbodelägare måste godkänna testamentet.

En annan felkälla gäller efter­arvingar. Om till exempel ett testamente säger att barncancerfonden ska få arvet när båda makar har gått bort, ja då blir fonden efterarvinge och ska kallas till bouppteckningsförrättningen.

Ett annat dyrbart fel är att arvingar börjar använda arvet innan de fått det. Carola Erixon Gyllenmyr kan berätta om arvingar som bokat resor, trots att arvet inte har hunnit skiftas innan det är dags att betala.

– Och en gång köpte en klient en häst och hästtransport. Hon tvingades ta ett lån i stället för att använda arvet och då ville hon att Familjens Jurist skulle stå för räntekostnaderna.

– Men det hängde på att hennes bror inte hade godkänt arvsskiftet och så länge inte alla har godkänt skiftet kan man inte skifta ut några pengar heller, säger Carola Erixon Gyllenmyr.


Related Articles:
Dam Barbour Betty Interactive Liner
köpa barbour online
barbour kläder
Barbour Quilted Jacka
barbour jackor online
barbour quiltad jacka

back to top


homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography