homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography

 


Första gången jag steg in i katedralen i Chartres: att ett rum kunde vara så överväldigande och ändå tala så intimt till mig! Det lät sig inte förklaras av en konsthistoria som reducerar gotiken till spetsbågestil och romansk arkitektur till rundbågestil. Fixeringen vid stilhistoria har varit en förödande princip bakom brutala restaureringar som rensade bort alla orena lager av tid och minnen. Skrapar man på ytan skymtar det hedniska: Isis under Den svarta madonnan, och under kyrkan en förkristen kultplats.

Katedralen i Chartres eller Notre Dame i Paris viskar överallt meddelanden. Inte bara så att byggnaderna med alla sina bilder blev en bibel för de fattiga och icke läskunniga, för också i dag när vi har svårt att tolka alla religiösa bilder blir vi djupt berörda av det teatrala rummet.

Katedralerna var en gång - liksom dagens moskéer - inte bara en plats för liturgi utan också för samvaro, juridiska och ekonomiska överenskommelser och karnevaliska lekar. Där samlades allt möjligt vetande, teologi, vetenskap, folklore.

Och alkemiska myter. Det menade den legendariske alkemisten Fulcanelli i sin lärda och fantastiska studie "Katedralernas mysterium" från 1926, en av esoterismens verkliga klassiker som nu kommit i svensk översättning av Kjell Lekeby. Ingen vet bestämt vem som döljer sig bakom pseudonymen Fulcanelli, var det hans vän och lärjunge Eugène Canseliet, var det Jean-Julien Champagne, var det Paul Decoeur? Också det ett mysterium.

Gotik är en senare tids nedsättande beteckning på en stil som ansågs vara ett verk av de barbariska germanska goterna. Fulcanelli lanserar en helt annan etymologi, lika överraskande som halsbrytande: "art gothique" härrör helt enkelt från namnet på den folkliga dialekten "argot", ett hemligt språk, en hermetisk slang som bygger på ljudlikheter och ordlekar, en "cabale phonétique" (som inte ska förväxlas med den judiska mystikens kabbala).

Enligt myten skulle denna cabale phonétique vara ett sakralt urspråk som talades före språkförbistringen som följde efter Babels torn. Det är ett poetiskt språk, ett "fåglarnas språk" som ända in i vår tid lockat moderna författare och konstnärer som Marcel Duchamp och Raymond Roussel.

Det är ingen tillfällighet att de båda stod surrealismen nära eftersom surrealisterna var lidelsefullt engagerade i alkemins språk som ett slags argot, en poetisk mot- och skuggvetenskap; förtrogna med alkemister som Flamel, Fulcanelli och Canseliet. Och "Katedralernas mysterium" har inte överraskande getts ut på förlaget Vertigo som drivs av Carl-Michael Edenborg, en framstående kännare av både alkemi och surrealism.

Alkemins metaforer lät sig utan svårighet anpassas till berättelsen om Kristus: han är de vises sten som kan förvandla allt till själsligt guld efter att ha genomgått samma prövningar och plågor som ämnet i den alkemiska processen. Det kors ("crux") som är katedralernas grundplan har samma ordstam som den alkemiska degeln ("crucible"), där materian (av samma stam som "moder") bearbetas.

Fulcanelli dechiffrerar den alkemiska symboliken i basrelieferna i portalen till Notre Dame och andra kyrkor och noterar hur rosettfönstrens placering och färg överensstämmer med faserna i den alkemiska processen.

Ta gärna med hans bok vid nästa besök i Paris, Chartres, Amiens eller Bourges. Jag vågar inte gå i god för att han att han har rätt i allt men både han själv och hans bok andas det hemligas suggestion mellan vetenskap och fiktion.


Related Articles:
barbour jacka online
Barbour Waterproof Jacka
Herr Barbour Quilted Jacka
barbour jacka dam
Barbour A7 Brass Jacka
Herr Barbour Cranwell Jacka

back to top


homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography