homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography

 


Klara var elva månader när läkarna konstaterade att hon hade diabetes typ 1. För trebarnsfamiljen Bolinder i Hjärup innebar det en livsviktig förändring. Förutom att den lilla flickan behöver bära en insulinpump måste hennes sockernivå testas hela tiden.

- Vi har kontrollerat Klaras sockernivå med ett stick i fingret minst åtta gånger per dygn, dag som natt. Och oron finns där alltid, säger Gundela Bolinder.

Som Skånskan först rapporterade om har den ständiga övervakningen av Klaras blodsocker, med alla kontrollstick, gjort henne mer begränsad än vad en liten tjej behöver vara.

Hon har väckts om nätterna när mamma eller pappa stuckit henne. Hon har inte kunnat vara hos sina kompisar mer än korta stunder. I skolan har hon måst kontrolleras av skolpersonal. För att nämna något.

"Klara har varit jätteglad"

Trots det har Klara vuxit till en glad och pigg sjuåring. Och några veckor före jul blev hon än gladare. Då fick hon en CGM-mätare genom barnkliniken på Lunds lasarett.

- Det är en teknik som gör att vi bara behöver kontrollera Klaras blodsocker ett par gånger per dygn. Och den visar om nivån pekar uppåt eller neråt också, säger Gundela Bolinder.

Positivt med en CGM-mätare är också att den tydligt signalerar om situationen är kritisk.

- Klara har varit jätteglad och självständig på ett helt nytt sätt, säger Gundela Bolinder.

När de fick CGM-mätaren fick de veta att det var tidsbegränsat. Nu har de precis fått en förlängning med två veckor.

Sen är det sagt att mätaren ska in till Lunds lasarett igen.

Klaras föräldrar är förbryllade över att deras dotter inte ges möjlighet att få ha CGM-tekniken.

- Jag kan inte se annat än vinster för alla om en flicka med diabetes typ 1 ges en sådan här hjälp, säger Klaras mamma.

På Region Skånes läkemedelsenhet säger ansvarig chef Maria Landgren att hon inte kan uttala sig om det här specifika fallet.

- Vi har riktlinjer som vi följer och enligt dem är det två patientgrupper som tilldelas CGM-mätare, säger hon.

Väntar på riktlinjer

Det är dels patienter vars blodsockervärde svänger väldigt mycket. Men också patienter som får använda tekniken under en kortare tid i pedagogiskt syfte.

- Det är en relativt ny teknik med ett begränsat vetenskapligt underlag. Vi inväntar nu i vår att socialstyrelsen kommer med nationella riktlinjer som vi då ska implementera.

- Vi vill undvika att använda tekniken på fel sätt, säger Maria Landgren.


Related Articles:
oljerock barbour
barbour halsduk
barbour återförsäljare sverige
barbour lund
barbour malmö
barbour dam

back to top


homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography