homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography

 


Sveriges areal är nästan 450 000 kvadratkilometer. I bästa fall hinner den svenska vargstammen växa till omkring 450 individer innan alliansregeringens förslag om avskjutning vinner laga kraft. Det innebär att varje varg har 1 000 kvadratkilometer till sitt förfogande. Eller - om varghatarna får använda kulspruta - en tusendel utspridd varg per kvadratkilometer. På samma yta bor 21 000 svenskar.

Uppgifter om det exakta antalet samer i Sverige varierar. Men om man enbart talar om renskötande samer rör det sig om 4 500. (Jag rundar av siffrorna lite för att underlätta de matematiska operationerna.)

Varje renskötande same har alltså cirka 100 kvadratkilometer av Sveriges yta att ströva på. Men eftersom renskötare till skillnad från vargar och andra svenskar enbart håller sig till Norrland får man reducera strövområdet för enskild same med renhjord till 60 kvadratkilometer.

Man kan ändå lugnt hävda att risken för att behöva tränga sig fram bland tättpackade horder av vargar och samer i Sverige är nästintill försumbar. Likväl tycks dessa fåtaliga överlevare från den skandinaviska halvöns urbefolkning reta gallfeber på inflyttade nybyggare av typen fritidsjägare, gruvbolagsdirektörer och kommunpolitiker. (Sorgligt nog har samer och vargar dessutom ett ont öga till varandra i konkurrensen om samma försörjningskälla, nämligen de 200 000 renarna.)

Regeringen vill nu halvera den svenska vargstammen för att muta den glesnande landsbygdsbefolkningens fritidsjägare med ett fett skottmål som kompensation för mera angelägna stödåtgärder. Och gruvbolagsdirektörerna och kommunpolitikerna slår sig samman för att med våld driva bort de protesterande samerna från exploaterbara malmfyndigheter.

Det hör till den politiska retoriken att tala om Sverige som ett litet land. Detta för att ursäkta alla bleka framträdanden på de internationella arenorna, där den mellanstore Carl Bildt uppvisar sina färdigheter i agility.

Men Sverige är inte ett litet land, inte mycket mindre än Frankrike med sex gånger så många invånare. I Sverige är horisonterna vida, när de inte skyms av snabbväxande granplantor på kalhyggena. Här i framtidens kanske mest uthärdliga klimat borde vi kunna ha mindre småskurna visioner än att trakassera samer och driva inavlade ensamvargar i celibat.


Related Articles:
barbour vax
barbour oljerock
barbour jackor
barbour återförsäljare sverige
oljerock barbour
barbour sverige

back to top


homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography