homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography

 


Kanske står din julgran just nu och skakar av sig det sista barret på en balkong. Men julgranen kan göra stor nytta även om firandet är över. En julgran ger el som räcker för att köra fyra fulla tvättmaskiner, enligt en uträkning av trafikkontoret på Stockholms stad. Därför uppmanas stockholmarna att återvinna sina granar.

– När julen städas bort slängs ungefär tre miljoner julgranar ut från svenska hem, säger Elisabet Munters, kommunikationschef på trafikkontoret, Stockholms stad.

Granen är grovavfall och ska placeras i grovsoprum, lämnas på återvinningscentraler eller på en insamlingsplats för julgranar. Förutom 26 insamlingsplatser finns stadens sex återvinningscentraler som också är rustade för att ta emot julgranar.

Mats Freij, presstalesman på trafikkontoret, säger till SvD att det har gjorts en stor satsning för att så många granar som möjligt ska samlas in.

Att lämna granen till återvinning är mer än en bra miljögärning. Julgranar som dumpas på trottoarer försvårar framkomligheten för gångtrafikanterna. Rörelsehindrade eller synskadade blir särskilt drabbade.

– En gran som slängs på trottoaren ställer till det i Stockholms redan trånga gaturum. Att leta upp och transportera bort julgranar från hela staden skulle kosta mycket pengar, säger Elisabet Munters.

Mats Freij säger att stockholmarna har blivit bättre på att återvinna sina granar. Bra kommunikation och sunt förnuft är förklaringarna, menar han.

– Det var ett större problem tidigare att folk dumpade granar på gatorna, och granen frös fast och blev svår att ta vara på. Nu upplever jag att fler återvinner.

Julgranar som lämnats till återvinning flisas och skickas till Fortums kraftvärmeverk i Högdalen. Där eldas de upp och blir till fjärrvärme och el.

En gran som lämnas på en återvinningsstation för förpackningar och tidningar återvinns inte, och de försvårar och försenar dessutom tömningen.

WEBB-TVHär är krypen som lever i din julgran


Related Articles:
barbour online sverige
barbour jacka pris
barbour rea
barbour london outlet
barbour oljerock
barbour stockholm

back to top


homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography