homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography

 


Unsuk Chin tycker om all världens musik utom "världsmusik", den sortens identitetslösa musik där alla gränser överskridits så ofta att de upphört existera. Även den allt tillåtande pluralismen är henne främmande. Att hon däremot låter sin egen musik låna färg och form från andra kulturer och epoker är en annan sak.

Konserthusets tonsättarfestival 2013 ägnas just Unsuk Chin, hon som i det krigshärjade Korea knappt hört en ton före fyra års ålder men som nu tillhör världens ledande uppfinnare av raffinerade tonkonstellationer.

När ett väldigt universum tycks omge oss, som i andra satsen av Chins violinkonsert, har hennes musik en hel del gemensamt med vår närmare bekanta Kaija Saariahos. Men om Saarihao kanske går på djupet med mera nogräknad koncentration och gärna arbetar med elektronik föredrar Chin de breda penseldragen och den rika, levande orkesterpaletten.

Lördagens eftermiddagskonsert bjöd på över två timmar av Unsuk Chin när hon är som mest publikt utåtriktad... nej, kanske inte helt. Hennes redan berömda och ofta spelade violinkonsert hade jag hört förr men ställer fortfarande stora krav på mina örons simultankapacitet. Den följande cellokonserten är däremot mera dramatiskt konsertant och omedelbar. Solisterna Viviane Hagner respektive Alban Gerhardt skulle fått Paganini att blekna.

Men längst i minnet stannade den svit scener ur "Alice i Underlandet", som efter uruppförandet i München för sex år sedan utsågs till Årets opera. Urpremiärens Alice, Sally Matthews, behärskade ett jätteregister av sång, tal, instrumental koloratur och åtskilligt däremellan. Susanna Mälkki var den klippa till dirigent som fick stå för logiken bakom det surrealistiska vanvettet.

Hela operan fick förstås inte plats i Stockholm, men den som botaniserar på Youtube kan hitta ett par saknade bitar, däribland The Mad Hatters sanslösa tebjudning. Flera associationer till Poulencs och Prokofjevs fräcka "feltonighet" blev bara de enkla schatteringar som fick Unsuk Chins fantasi och geni att avteckna sig än tydligare.


Related Articles:
barbour väst
barbour jackor
Barbour Rosamund Läder Jacka
barbour vinterjacka
barbour jacka dam
barbour jacka

back to top


homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography