homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography

 


Så var det klart - Thielska galleriet har fått en museichef och intendent. Patrik Steorn är ett bra och helt okontroversiellt val. Han är filosofie doktor i konstvetenskap på avhandlingen "Nakna män" om maskulinitet i svensk konst under tidigt 1900-tal, han har arbetat på museer, studerat i Paris och även intresserat sig en hel del för mode.

"Dessutom är han van vid att vända på slantarna", påpekade Thielskas styrelseordförande Peter Egardt under presentationen och det är något Steorn förmodligen kommer att få ägna åtskillig tid åt.

Museet har visserligen fått ökade anslag men ekonomin är ansträngd och om de visioner han målar upp - om fördjupande utställningar kring olika teman, om Ernest Thiel och hans liv, och om att bjuda in samtida konstnärer - ska kunna realiseras kommer det att kräva mycket arbete. Frågan är hur det ska hinnas med om Steorn ska vända på slantar hela dagarna.

Från styrelsens håll är hållningen annars mest att man vänder blad. Ordförande Egardt påpekar att det gångna året varit lyckat ur publiksynpunkt tack vare Munch-utställningen, men skänker inte ett enda ord till tack åt den tillförordnade intendenten Andreas Brändström som rodde i land den och som i juni tvingades sluta under förnedrande former.

Nej, nu ska det blickas framåt. Någon sorts ro lär Thielska få i alla fall, förhoppningsvis av ett annat slag än den slummer som präglade museet i så många år.

Vad som kommer att behövas utöver det är mer pengar - mycket pengar! - men jag tror att Patrik Steorn är rätt person att förklara det för kulturpolitiker och presumtiva sponsorer. Om inte finns risken att han kommer att stå där om några år, naken som en Eugène Jansson-matros.


Related Articles:
barbour återförsäljare sverige
barbour jacka
Herr Barbour A7 Brass Jacka
barbour jacka dam
barbour jackor
Barbour Quilted Jacka

back to top


homepage / pluck and play / children's corner / six short lute lessons / lute courses bavaria / lute courses öland / biography